Intervisiebegeleiding

Intervisie is een effectieve en laagdrempelige vorm van deskundigheidsbevordering. Medewerkers doen hierbij een beroep op collega’s om mee te denken over zowel persoon- en functiegebonden vraagstukken als over knelpunten uit de eigen werksituatie. Het is een methodiek waarbij binnen een organisatie ieders deskundigheid wordt gewaardeerd, benut en ontwikkeld.

 

Mijn intervisiebegeleiding is wel oplossingsgericht, maar niet via het geven van tips en adviezen.
Ik richt mij specifiek op het leren door zelfreflectie en zelfontdekking.

 

Het resultaat van intervisie is:

  • inzicht in de eigen relatie tot een vraagstuk
  • reflectie op werkhouding en -resultaat
  • direct in praktijk kunnen brengen van nieuwe inzichten

 

Duur van het begeleide traject: 8-10 bijeenkomsten van 2-3 uur om de 3-4 weken.
Daarna gaat de groep zelfstandig verder.

 

Aantal deelnemers: 5-7.